Sabari Vidyalaya
Sabari Vidyalaya Vadodara | Rankers

School Rankers

Our Performance In the Board Examination - S.S.C

Year
Over All Result
Topper
Result of The Toppers
1987
96%
Kalpana N. Yadav
78.42%
1988
97.22%
Kinnari G. Bathia
83.85%
1989
100%
Rashmi K. Sharma
82.42%
1990
97.7%
Ritu K. Singhvi
81.28%
1991
96.36%
Girija N. Mahajan
80.42%
1992
96.10%
Manisha H. Shah
83.00%
1993
93.25%
Subhash B. Nair
78.42%
1994
97%
Harsha T. Tank
85.00%
1995
98.05%
Sandeep C. Sant
84.05%
1996
100%
Pankti A. Patel
85.28%
1997
99%
Simmi Balakrishna
89.14%
1998
93%
Neeral K. Beladia
88.70%
1998
93%
Paresh M. Domadia
88.70%
1999
95%
Nandita V. Dutt
89.4%
2000
97%
Amitha Shetty
92.3%
2001
96%
Vasandha Venugopal
90.3%
2002
98%
Pooja N. Parikh
91.4%
2003
98%
Lathia Ami 
91% 
2004
99%
Chaudhary Mumuksha D 
93% 
2005
96%
Shah Akshit Rajendra
91.00%
2006
97%
Vineetha Mary Mathew
93.29%
2007
97%
Swati Shathe
92.77%
2008
97%
Mithun Pillai
88.7%
2009
97.89%
Mehta Nirali Satishbhai
93.54%
2010
100%
Shah Aarsh Rajesh
92.62%
2011
100%
Iyer Sreedhar Narayanswamy
93%
2013
93.98%
Ghosh Poulomi Alokkumar
94.33%
2014
97%
Parikh Twishaa Tushar
92%
2015
98%
Karandikar Medha Hitesh
92.66%
2016
99.7%
Agrawal Vatsal Devendrabhai
99.7%
2016
99.7%
Solanki Zarna Ghanshyambhai
99.7%
2017 98% Prayani Dharmit Parshottam 99.81 %
2018 96% DOSHI PRAPTI DILESH 99.89 %


Home | School Info | Contact Us |
© www.sabarischoolbaroda.com, All rights reserved.
Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.